Parafia pw. św. Faustyny, ul. Kościelna 7, 32-065 Ostrężnica, tel: (012) 283 54 62  
Parafia rzymskokatolicka
pw. Św. Siostry Faustyny
ul. Kościelna 7
32 – 065 Ostrężnica
Tel.: 012 283 54 62
3.04.2020 Nabożeństwo Pokutne

3.04 2020

 I piątek miesiąca

RODZINNE NABOŻEŃSTWO POJEDNANIA

 

„Oto Serce, Które ukochało ludzi…. Ty wynagradzaj!!!”

 

Czas Wielkiego Postu jest czasem przygotowania do świąt Męki, Śmierci  i Zmartwychwstania naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Należymy do Chrystusa  przez wiarę i chrzest, przez życie według wiary, to jest przez miłość Boga i bliźniego, przez uczestnictwo  w Jego Ofierze  i we wspólnocie stołu eucharystycznego. Wszyscy jesteśmy jednak grzesznymi ludźmi. W codziennym  życiu zapominamy o łasce chrztu świętego, często nasze postępowanie jest niezgodne  z wyznawaną wiarą i wyklucza nas z udziału w Uczcie  Pańskiej.

Dzisiejsze nabożeństwo  pokutne ma nam dopomóc w głębszym poznaniu naszego wnętrza, w zbliżeniu się do  Boga i bliźniego, w przygotowaniu naszych serc na Święta Wielkanocne.  

Przeżywamy to nabożeństwo  pokutne w gronie rodzinnym, w naszych domach w I piątek miesiąca,  w dniu, w którym wpatrujemy się Najświętsze Serce Jezusowe i wynagradzamy za wszystkie nasze grzechy.

Mając na uwadze epidemie i wszelkie zaostrzone środki bezpieczeństwa, odczuwając pragnienie spotkania z Panem Jezusem  i pragnienie zadośćuczynienia, chcemy przygotować nasze serca, przepraszając  Boga w doskonałym akcie żalu za wszystkie popełnione grzechy, chcemy złączyć się z Chrystusem, przyjmując duchowo Komunię św.  (Te sytuacje nadzwyczajne nie powodują przerwy w ciągłości pierwszych piątków miesiąca).

Módlmy się.

Boże, który udzielasz przebaczenia pokutującym grzesznikom, wysłuchaj nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy wyznając przed Tobą nasze winy, otrzymali ich przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Z  Ewangelii św. Łukasza.   Łk 15, 1- 7 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=330

Rachunek sumienia: http://www.kleszcz.franciszkanie.pl/strona/rachunek.htm

 Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem….

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Prośmy Boga o przebaczenie naszych win:

- Ojcze miłosierdzia, który człowiekowi grzesznemu ofiarowałeś wieczne przymierza pokoju.

Zmiłuj się nad nami. 

- Ojcze miłosierdzia, który litujesz sie nad nami wszystkimi i odpuszczasz grzechy pokutującym.

Zmiłuj się nad nami. 

- Ojcze miłosierdzia, który posłałeś Syna swego na świat, aby przez Niego dostąpił zbawienia.

Zmiłuj się nad nami. 

-  Ojcze miłosierdzia, który ofiarowałeś  nam swego umiłowanego Syna. abyśmy przez Niego pojednali się z Tobą.

Zmiłuj się nad nami. 

- Ojcze miłosierdzia, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył.

Zmiłuj się nad nami. 

- Ojcze miłosierdzia, który przez miłość Twego Syna zburzyłeś wzniesiony przez  grzech mur podziału między ludźmi.

Zmiłuj się nad nami. 

 - Jezu, Syna Ojca niebieskiego, który przyszedłeś na świat wezwać ludzi do pokuty.

Zmiłuj się nad nami. 

Wierzymy w Twą miłość, Panie.

- Jezu, dobry Pasterzu, który przyszedłeś szukać owiec zagubionych.

Wierzymy w Twą miłość, Panie.

- Jezu, Synu Boga Żywego, który, pokonawszy grzech przez swą śmierć i zmartwychwstanie, wezwałeś wszystkich ludzi do świętości udziału w  Twojej miłości.

Wierzymy w Twą miłość, Panie.

Błagajmy miłosiernego Ojca słowami Jego Syna, Jezusa Chrystusa: Ojcze nasz...

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w przedziwny sposób stworzyłeś, a jeszcze bardziej cudowny odnowiłeś i odkupiłeś człowieka; Ty nie opuszczasz nigdy grzesznika, lecz otaczasz go ojcowską miłością; Ty posłałeś Syna Swojego na świat, aby przez swą mękę zgładził grzech i pokonał śmierć, zaś przez zmartwychwstanie przywrócił nam nowe życie i pełną radość; Ty rozlałeś Ducha Świętego w naszych sercach, abyśmy byli Twymi synami i dziedzicami; Ty nas ustawicznie odnawiasz sakramentami zbawienia, abyśmy zostali wyrwani z niewoli grzechu i coraz bardziej upodabniali się do Twojego obrazu w umiłowanym Synu, Jezusie Chrystusie.

Składamy Ci dzięki za miłosierdzie Twoje i z całym Kościołem chwalimy Cię naszymi ustami i odnowionym postępowaniem.

Przez Chrystusa, w Duchu Świętym teraz i na wieki.

- Wzbudź w sobie pragnienia przyjęcia Komunii Świętej

CIAŁO CHRYSTUSA – Amen.

- Dziękczynienie: Pan Jezus już się zbliża….

 

Litania  do Serca Pana Jezusa  - https://adonai.pl/modlitwy/?id=24 

Akt poświęcenia  rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - https://liturgia.wiara.pl/doc/420349.Akty-oddania-sie-Sercu-Jezusa

 

niedziela i święta:

  • 8.00,
  • 9.30,
  • 11.00.

dni powszednie:

  • poniedziałek: 18.00,
  • wtorek: 7.00,
  • środa: 18.00,
  • czwartek: 7.00,
  • piątek: 18.00,
  • sobota: 18.00.

Spotkania grup parafialnych:  

 Parafia na Facebook

PATRON NA DZIŚ

PANDEMIA KORONAWIRUSA - IMFORMACJE:  

Epidemia  

 PRASA KATOLICKA

Przewodnik katolicki   

Gość Niedzielny 

Niedziela   

Źródło 

 Gazetka Parafii pw.św. Faustyny  

ŚWIATOWE DNI MŁODYCH KRAKÓW 2016 

   

STOWARZYSZENIE ŻYWY RÓŻANIEC

Źródło  

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO   

Duchowa Adopcja  

GDZIE MISJONARZE, TAM NADZIEJA

Misje

Godziny urzędowania:

  • codziennie od poniedziałku do soboty po Mszach św.
Odwiedzin: 1348122
Dzisiaj: 205 gości
Wczoraj: 229 gości
Online: 3 gości