Parafia pw. św. Faustyny, ul. Kościelna 7, 32-065 Ostrężnica, tel: (012) 283 54 62  
Parafia rzymskokatolicka
pw. Św. Siostry Faustyny
ul. Kościelna 7
32 – 065 Ostrężnica
Tel.: 012 283 54 62
Obrzędy Wieczerzy Wigilijnej


Przebieg Wieczerzy Wigilijnej.

P(Prowadzący): W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen

Po zapaleniu świecy należy wprowadzić wszystkich, szczególnie najmłodszych domowników, w tajemnicę przeżywanej właśnie uroczystości. Można to uczynić następującymi słowami:

P: Moi drodzy, w dniu dzisiejszym wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. Dziękujemy Bogu za to, że tak umiłował świat, że dał nam swojego Jednorodzonego Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy dla naszego Zbawienia. Dziękujemy, że pozwolił nam po raz kolejny doczekać Świąt i przeżywać je w radości i wzajemnej miłości. Chcemy pamiętać podczas tego posiłku o tych wszystkich, którzy dzisiaj cierpią głód na świecie, o chorych i naszych bliskich zmarłych. W przeżywanym przez nas trudnym okresie będziemy prosić Boga, by ustąpiła pandemia, która paraliżuje nasze życie religijne i społeczne. A teraz z głęboką wiarą, jak to czynili nasi ojcowie, posłuchajmy słów Ewangelii, opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna Bożego.

EWANGELIA  Łk 2, 1-18

Z Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 

 

Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego prowadzący mówi:

P: Wysłuchaliśmy słów Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa w Betlejem. Był to opis wydarzeń, które dokonały się ponad dwa tysiące lat temu. Wierzymy, że Syn Boży stał się człowiekiem. Wierzymy również, że przychodzi On dziś do nas i prosi, abyśmy zrobili dla Niego więcej miejsca w naszych sercach i w naszym rodzinnym życiu. Chcemy to uczynić i wyrazimy to zarówno w znakach jak, i w słowach.

Następnie rozpoczyna modlitwę:

P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W: I poczęła z Ducha Świętego.

W: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

P: Oto ja służebnica Pańska.

W: Niech mi się stanie według słowa Twego.

W: Zdrowaś Maryjo…

P: A Słowo ciałem się stało.

W: I zamieszkało między nami.

W: Zdrowaś Maryjo…

P: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P: Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W: Amen.

P: Dziękując Bogu Ojcu za dar Wcielenia Jego Syna, módlmy się wspólnie:

Następnie jeden z domowników podaje intencje

L: Módlmy się o głęboką wiarę i odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła dla wszystkich ochrzczonych. Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie.

L: Módlmy się o dar mądrości roztropności dla rządzących. Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie.

L: Módlmy się o ustanie wszelkich konfliktów zbrojnych na świecie. Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie.

L: Módlmy się o wrażliwość i troskę o ubogich, samotnych i bezdomnych. Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie.

L: Módlmy się o ustanie trwającej pandemii. Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie.

L: Módlmy się o życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.

W: Wysłuchaj nas Panie.

Następnie wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską.

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. Amen.

P: Uwielbiamy Cię, nasz Panie i Zbawicielu, który zamieszkałeś w Nazareńskiej Rodzinie, a dziś nawiedzasz naszą rodzinę, będącą domowym Kościołem. Napełnij nas swoim Duchem, abyśmy miłowali Ciebie całym sercem i darzyli siebie nawzajem szczerą miłością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

Następnie prowadzący bierze opłatki i rozdaje je całej rodzinie. Zebrani składają sobie życzenia, po czym zasiadają do stołu i spożywają posiłek.

W czasie rozdawania opłatków śpiewa się kolędę Wśród nocnej ciszy.

Wśród nocnej ciszy.

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czem prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości.

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany,
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.

W czasie spożywania wieczerzy wigilijnej należy zatroszczyć się o zachowanie rodzinnego i religijnego nastroju. Nie podaje się alkoholu. Należy także zrezygnować z oglądania telewizji czy słuchania rozpraszającej muzyki. Kiedy wieczerza wigilijna dobiega końca, można odmówić następującą modlitwę: 

P: Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna, narodzonego dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy; dziękujemy Tobie za ten błogosławiony wieczór, za dary, które spożyliśmy podczas Wieczerzy i wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas z miłością obdarzasz dnia każdego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen. 

P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Ukoronowaniem radosnego świętowania Wigilii Bożonarodzeniowej jest uczestnictwo w Pasterce, czyli Mszy świętej sprawowanej o północy. Ci, którzy nie udadzą się w ten dzień do kościoła, zachęcani są, by uczestniczyć w tym wydarzeniu poprzez środki masowego przekazu.

Po zakończonej wieczerzy tradycyjnie rozpoczyna się śpiew kolęd i pastorałek.

 

niedziela i święta:

  • 8.00,
  • 9.30,
  • 11.00.

dni powszednie:

  • poniedziałek: 18.00,
  • wtorek: 7.00,
  • środa: 18.00,
  • czwartek: 7.00,
  • piątek: 18.00,
  • sobota: 18.00.

Spotkania grup parafialnych:  

 Parafia na Facebook

PATRON NA DZIŚ

PANDEMIA KORONAWIRUSA - IMFORMACJE:  

Epidemia  

 PRASA KATOLICKA

Przewodnik katolicki   

Gość Niedzielny 

Niedziela   

Źródło 

 Gazetka Parafii pw.św. Faustyny  

ŚWIATOWE DNI MŁODYCH KRAKÓW 2016 

   

STOWARZYSZENIE ŻYWY RÓŻANIEC

Źródło  

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO   

Duchowa Adopcja  

GDZIE MISJONARZE, TAM NADZIEJA

Misje

Godziny urzędowania:

  • codziennie od poniedziałku do soboty po Mszach św.
Odwiedzin: 1171392
Dzisiaj: 48 gości
Wczoraj: 271 gości
Online: 1 gości