Parafia pw. św. Faustyny, ul. Kościelna 7, 32-065 Ostrężnica, tel: (012) 283 54 62  
Parafia rzymskokatolicka
pw. Św. Siostry Faustyny
ul. Kościelna 7
32 – 065 Ostrężnica
Tel.: 012 283 54 62
Z dziejów parafii

ZARYS DZIEJÓW PARAFII

Początki Parafii Św. Siostry Faustyny sięgają czasów pasterzowania w naszej Diecezji ks. kardynała Franciszka Macharskiego, który w roku 1998 podjął starania o utworzenie nowej parafii i budowę kościoła w Ostrężnicy, należącej wówczas  w połowie do parafii Chrystusa Króla w Lgocie, a tym samym do Dekanatu Trzebińskiego, zaś w drugiej części – wraz z Łanami – do parafii Zesłania Ducha Świętego w  Nowej Górze i Dekanatu Krzeszowickiego.  

W kronikach parafialnych zamieszczona jest decyzja ks. kard. Franciszka Macharskiego, który w liście z dnia 20.06.1998 r. do ks. mgr. Zbigniewa Bizonia pisze:

,,....w trosce o wiernych mieszkających w Ostrężnicy i Łanach, powierzam zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Duszpasterskiego w Ostrężnicy....

Do Ośrodka Duszpasterskiego należeć będzie cała Ostrężnica w jej granicach administracyjnych oraz Łany”

Od momentu przybycia do Ostrężnicy ks. mgr Zbigniewa Bizonia (28.06.1998r.), stałego duszpasterza, nabożeństwa odbywają się w kapliczce (mieściła kilkunastu wiernych) w każdą niedzielę, a także w dni powszednie. Wcześniej Msze Święte celebrował proboszcz z Lgoty, lecz odbywały się one tylko w niedziele. W okresie jesienno-zimowym Msze Św. odprawiane były w remizie OSP, a następnie w Domu Ludowym na Łanach.

·         kaplica pw. M.B. Częstochowskiej z końca XIX w.

 


Od samego początku ks. Zbigniew podejmował działania w celu znalezienia najlepszego miejsca pod budowę kościoła. Poszukiwania dały efekt – kościół powstanie na najwyższym wzniesieniu w okolicy tj. na Ostrońskiej Górze (481 m. n.p.m.). Zanim jednak to nastąpiło, najpierw zdecydowano o powstaniu nowej kapliczki, w której można by było na czas stawiania kościoła odprawiać Msze Święte.

Nowa kaplica powstała na polu wydzierżawionym od jednego z parafian, a budowana była z różnych materiałów pochodzących z innych parafii. Wzniesiono ją bardzo szybko, bo w ciągu dwóch miesięcy od załatwienia wszystkich formalności koniecznych do jej powstania.

,,Wiele osób pokazując swe talenty, które mają od Boga, realizowało się przy budowie tej kaplicy”, mówił ks. Bizoń.

Kaplica została oddana do użytku 4 grudnia 1998 r. Poświęcenia dokonał ks. bp Jan Szkodoń, odprawiając w niej pierwszą Mszę Świętą. Kaplica mogła pomieścić ok. 250 osób.

 


23.12.1998 r.
– dokonało się nawiedzenie kaplicy przez obraz MB Częstochowskiej w trakcie trwającej peregrynacji w Archidiecezji Krakowskiej. Uroczystość uświetnił swoja obecnością ks. kard. F. Macharski.

Cały czas były załatwiane sprawy dotyczące projektu architektonicznego oraz spraw formalnych związanych z budową nowej parafii i plebanii.

Działka została ofiarowana przez Zenona Cyrana, Józefa Janowicza, reszta kupiona od pana Bolesława Kościelniaka. Architektem kościoła jest mgr inż. arch. Piotr Sobański z Krakowa. Geodeta Andrzej Mucha zajął się wytyczeniem placu pod budowę.

Widząc zaangażowanie parafian w budowę nowego kościoła, a jednocześnie chęć zawiązania wspólnoty, ks. kard. Macharski 02.02.1999 r. wydał  DEKRET EREKCJI PARAFII BŁ. SIOSTRY FAUSTYNY W OSTRĘŻNICY – ŁANACH, w którym czytamy m. in.:

- Pierwszym proboszczem parafii bł. Siostry Faustyny mianuję ks. mgr. Zbigniewa Bizonia,

- Nowo utworzona parafia będzie należeć do dekanatu krzeszowickiego.

                                                                                              ks. kard. F. Macharski

15.06.1999 r. – na krakowskich Błoniach – Ojciec Święty Jan Paweł II podczas siódmej pielgrzymki do Ojczyzny dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła.

 


5.06.2000 r.
 – odprawiona została Msza Święta dziękczynna za kanonizację św. Siostry Faustyny i poświęcony został plac pod budowę kościoła i plebanii przez ks. kard. F. Macharskiego.

 

 

12.10.2001 r.  – nastąpiło poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego oraz podpisanie Aktu Erekcyjnego kościoła w Ostrężnicy przez  ks. kard. Franciszka Macharskiego. Pierwszą Mszę Św. w murach budowanego kościoła koncelebrował ks. infułat Jan Zając oraz ks. Jan Franczak. Obecni byli na niej także proboszczowie z sąsiednich parafii oraz inni kapłani Dekanatu Krzeszowickiego.

 


05.10.2002 r.
 – poświęcenie cmentarza parafialnego

04.10.2003 r. – poświęcenie ołtarza i tabernakulum przez Metropolitę Krakowskiego ks. kard. F. Macharskiego.

 


01.10.2005
r.- Uroczysta Konsekracja Świątyni.

Podczas tej Uroczystości słyszymy słowa wypowiedziane przez Metropolitę Krakowskiego, ks. Arcybiskupa Stanisława Dziwisza:

,,Dzisiejsza Uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Siostry Faustyny jest wielkim wydarzeniem dla waszej wspólnoty parafialnej. Jest bowiem uwieńczeniem długich lat pracy, trudów i zmagań, które doprowadziły do powstania tego kościoła(…). Jak przed wiekami Izraelici, tak i my dzisiaj uroczyście i z radością wchodzimy do świątyni, którą zbudowaliście razem z waszym księdzem Proboszczem. (…) W tej świątyni, która zbudowaliście z miłości do Pana Jezusa, chcemy ponowić całkowite zawierzenie Bożemu Miłosierdziu świata i nas samych, idąc śladami Ojca Świętego Jana Pawła II. Niech Chrystus – Miłość Miłosierna będzie programem naszego życia. Niech ta Miłość wypełnia nasze serca w życiu rodzinnym i zawodowym”.

 

 

 


Z dniem 1.07.2009 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz mianował ks. mgr. Zbigniewa Bizonia proboszczem parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni, a nowym proboszczem parafii pw. Św. s. Faustyny w Ostrężnicy mianowany został ks. mgr Krzysztof Kołata.

29.06.2009 r. ­ Podziękowanie parafian za tworzenie i pracę w parafii dla ks. Zbigniewa Bizonia.

 

 

5.07.2009 r. – Uroczyste wprowadzenie nowego księdza proboszcza Parafii pw. św. Siostry Faustyny – ks. Krzysztofa Kołaty.


 

3.10.2010 r. - w czasie odpustu parafialnego ks. Józef Handerek poświęcił nowe stacje Drogi Krzyżowej, wykonane przez p. Stanisława Trybałę, artystę rzeźbiarza ze Skomielnej Czarnej.

 

14-15.12.2012 r. - czas peregrynacji.

Nowenna i rekolekcje były przygotowaniem do wyjątkowego i historycznego dnia - 14.12.2012 r., kiedy to nasza parafia przeżywała czas nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Tym uroczystościom przewodniczył J.E. ks.bp Grzegorz Ryś, który zachęcał nas, abyśmy zbliżali się do Boga pełnego miłosierdzia i Nim się napełniali,  by głosić innym, że Boże "miłosierdzie jest źródłem nadziei".
 

Od listopada 2013 do lipca 2014 r. trwały prace związane z ociepleniem i odmalowaniem naszego kościoła. 

9.09.2014 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz przekazał naszej parafii relikwie I stopnia św. Jana Pawła II. 
  
 

Źródła:

·         Kroniki parafialne,

·         Z. Cyran, ks. Z. Bizoń, Ostrężnica – Łany, Historia Parafii pw. Św. Siostry Faustyny na tle dziejów dawnych i współczesnych, Wydawnictwo Ostoja, Ostrężnica – Łany 2005.

niedziela i święta:

  • 8.00,
  • 9.30,
  • 11.00.

dni powszednie:

  • poniedziałek: 18.00,
  • wtorek: 7.00,
  • środa: 18.00,
  • czwartek: 7.00,
  • piątek: 18.00,
  • sobota: 18.00.

Spotkania grup parafialnych:  

 Parafia na Facebook

PATRON NA DZIŚ

 PRASA KATOLICKA

Przewodnik katolicki   

Gość Niedzielny 

Niedziela   

Źródło 

 Gazetka Parafii pw.św. Faustyny  

ŚWIATOWE DNI MŁODYCH KRAKÓW 2016 

   

STOWARZYSZENIE ŻYWY RÓŻANIEC

Źródło  

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO   

Duchowa Adopcja  

GDZIE MISJONARZE, TAM NADZIEJA

Misje

Godziny urzędowania:

  • codziennie od poniedziałku do soboty po Mszach św.
Odwiedzin: 1831868
Dzisiaj: 444 gości
Wczoraj: 174 gości
Online: 1 gości